Pomiary

Wykonamy pomiary

Posiadamy uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru.

Wykonujemy coroczne pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji urządzeń dźwigowych.

Do wykonywania pomiarów elektrycznych wykorzystujemy profesjonalne urządzenia pomiarowe firm Sonel i Metrel.

Galeria

a

Nasi partnerzy mówią o nas…